Spolek studentů a vyučujících nejen Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na všech německy mluvících zemí

Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je však otevřen všem, kterí mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Přesně to jsou totiž oblasti, na něž se činnosti spolku zaměřuje.

Aktuálně

Novinky na webu

O nás

PRAGER DEUTSCHER KLUB (PDK)

Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je však otevřen všem, kteří mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Přesně to jsou totiž oblasti, na něž se činnost spolku zaměřuje.

Naším cílem je

 • podporovat studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí,
 • rozvíjet kontakty mezi akademickou obcí PF UK na jedné straně a zástupci německého práva, jazyka, ekonomické sféry a kultury na straně druhé,
 • rozvíjet mezi studenty povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemích a jejich vlivu na české reálie,
 • organizovat vzdělávací aktivity, přednášky a diskuse a napomáhat studentům k praktickému využití německého jazyka.


Konkrétně chceme pořádat

 • různé akademické akce s přednášejícími z PF UK, z širší právnické komunity, ale i jiných než právnických oblastí, a to formou přednášek, seminářů a konferencí,
 • podporovat akademické a studijní výměny mezi PF UK a univerzitami a dalšími institucemi v německy mluvících zemí,
 • spolupracovat se zahraničními studenty,
 • uskutečňovat vzdělávací cesty do německy mluvících zemí; uskutečňovat vzdělávací projekty pro studenty pořádat společenské akce.

Spolek má dále za cíl zabývat se problémy vyplývajícími z legislativy, jednání veřejné správy, jurisdikce, ale také z jiných odborných disciplín a na základě toho přispět k veřejné diskusi a řešení těchto problémů. K naplnění tohoto cíle chceme navazovat kontakty s osobnostmi vědy a praxe, soudnictví, ale také médií a se širší veřejností. Naše aktivity jsou zaměřeny na všechny německy mluvící země, jmenovitě Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Jižní Tyrolsko, ale také Belgii.

Akce, které jsme doposud uspořádali:

 • Přednášky – s hosty z německy mluvících zemí (např. „Welche Regeln braucht das Internet? – Netzpolitik im Zeitalter sozialer Netzwerke“) nebo s českými přednášejícími na témata týkající se německé oblasti (např. přednáška JUDr. Petra Čecha, LL.M. na téma: „Germanizace rekodifikací, nebo raději ne?“)
 • Výlety – do Norimberku na vánoční trhy a do Vídně (kde jsme absolvovali např. exkurzi v budově OSN)
 • Setkání s Erasmus studenty z německy mluvících zemí
 • Informativní schůzka o možnostech získání stipendií na letní kurzy německého jazyka v zahraničí
 • Návštěva Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kam jsme zváni i na nejrůznější zajímavé pódiové diskuze

Výbor spolku

S NÁMI JSTE V DOBRÝCH RUKOU
Adéla Matoušová
Předsedkyně spolku
Anna Zipfel
Členka výboru
Pavel Mrvík
Člen výboru
Pavel Mrvík
Člen výboru
Filip Hýžďal
Člen výboru

Náš partner

Built by Martin Gráf

O nás

Spolek studentů a vyučujících nejen Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na právo, jazyk a kulturu včech německy mluvících zemí.

Kontakt
Jak se stát členem?

Členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem o jazyk, právo a kulturu německy mluvících zemí. Chcete-li se stát našim členem, neváhejte nás kontaktovat například prostřednictvím kontaktního formuláře.

Built by Martin Gráf