Spolek studentů a vyučujících nejen Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na všech německy mluvících zemí

Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je však otevřen všem, kterí mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Přesně to jsou totiž oblasti, na něž se činnosti spolku zaměřuje.

Aktuálně

Novinky na webu

Nějaký příspěvek

gfdgdfgdfgdfg

Jiný příspěvek

gfdgdfgdfgdfg

O nás

PRAGER DEUTSCHER KLUB (PDK)

Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je však otevřen všem, kteří mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Přesně to jsou totiž oblasti, na něž se činnost spolku zaměřuje.

Naším cílem je

 • podporovat studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí,
 • rozvíjet kontakty mezi akademickou obcí PF UK na jedné straně a zástupci německého práva, jazyka, ekonomické sféry a kultury na straně druhé,
 • rozvíjet mezi studenty povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemích a jejich vlivu na české reálie,
 • organizovat vzdělávací aktivity, přednášky a diskuse a napomáhat studentům k praktickému využití německého jazyka.


Konkrétně chceme pořádat

 • různé akademické akce s přednášejícími z PF UK, z širší právnické komunity, ale i jiných než právnických oblastí, a to formou přednášek, seminářů a konferencí,
 • podporovat akademické a studijní výměny mezi PF UK a univerzitami a dalšími institucemi v německy mluvících zemí,
 • spolupracovat se zahraničními studenty,
 • uskutečňovat vzdělávací cesty do německy mluvících zemí; uskutečňovat vzdělávací projekty pro studenty pořádat společenské akce.

Spolek má dále za cíl zabývat se problémy vyplývajícími z legislativy, jednání veřejné správy, jurisdikce, ale také z jiných odborných disciplín a na základě toho přispět k veřejné diskusi a řešení těchto problémů. K naplnění tohoto cíle chceme navazovat kontakty s osobnostmi vědy a praxe, soudnictví, ale také médií a se širší veřejností. Naše aktivity jsou zaměřeny na všechny německy mluvící země, jmenovitě Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Jižní Tyrolsko, ale také Belgii.

Akce, které jsme doposud uspořádali:

 • Jazykové kurzy s lektorkou Goethe-Institutu za výhodnou cenu (úroveň B2 – uzpůsobeno potřebě účastníků kurzu)
 • Přednášky – s hosty z německy mluvících zemí (např. „Welche Regeln braucht das Internet? – Netzpolitik im Zeitalter sozialer Netzwerke“) nebo s českými přednášejícími na témata týkající se německé oblasti (např. přednáška JUDr. Petra Čecha, LL.M. na téma: „Germanizace rekodifikací, nebo raději ne?“)
 • Výlety – do Norimberku na vánoční trhy a do Vídně (kde jsme absolvovali např. exkurzi v budově OSN)
 • Setkání s Erasmus studenty z německy mluvících zemí
 • Informativní schůzka o možnostech získání stipendií na letní kurzy německého jazyka v zahraničí
 • Návštěva Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kam jsme zváni i na nejrůznější zajímavé pódiové diskuze

Neváhej a staň se jedním z nás! Rádi Tě mezi nás přivítáme. Těšíme se právě na TEBE!!!

KRYŠTOV MOTL

Členové spolku

S NÁMI JSTE V DOBRÝCH RUKOU
Kryštof Motl
Předseda spolku

motl@deutscherklub.cz

Marcel Tilgner
Místopředseda spolku

tilgner@deutscherklub.cz

Veronika Haluzíková
Členka výboru spolku

haluzikova@deutscherklub.cz

Julie Orletová
Členka výboru spolku

orletova@deutscherklub.cz

PRAGER DEUTSCHER KLUB

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 

náměstí Curieových 7

 

116 40 Praha 1

 

místnost číslo 400.3

 

info@deutscherklub.cz

Spojte se s námi na Facebooku

  Náš partner

  O nás

  Spolek studentů a vy učujících nejen Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na právo, jazyk a kulturu včech německy mluvících zemí.

  Kontakt
  Jak se stát členem?

  Členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem o jazyk, právo a kulturu německy mluvících zemí. Chcete-li se stát našim členem, neváhejte nás kontaktovat například prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Built by Martin Gráf