Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody

Stránku aktualizujeme (3. 7. 2013)

Meziuniverzitní dohody UK nabízí studentům kromě jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Na těchto stránkách naleznete přehledný seznam nabízených letních jazykových kurzů v rámci meziuniverzitních dohod.

Měsíční jazykové kurzy němčiny v letních měsících roku 2013: 

Podklady k žádosti:

  1. vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz (ke stažení zde)
  2. zdůvodnění žádosti – motivační dopis v němčině
  3. strukturovaný životopis v němčině
  4. doporučení proděkana pro zahraniční záležitosti (na přihlášce, po ústním pohovoru)

 

Přihlásit se lze nejpozději do čtvrtka 16. 2. 2013 na zahraničním oddělení PF UK – míst. 119 v úředních hodinách (9,00 – 11,00). Ústní pohovory proběhnou v únoru a březnu 2013.

Veškeré informace k přihlašování najdete v aktualitách na webu PF UK zde  a na webu UK zde.

O nás

Spolek studentů a vy učujících nejen Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na právo, jazyk a kulturu včech německy mluvících zemí.

Kontakt
Jak se stát členem?

Členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem o jazyk, právo a kulturu německy mluvících zemí. Chcete-li se stát našim členem, neváhejte nás kontaktovat například prostřednictvím kontaktního formuláře.

Built by Martin Gráf